مطالب جالب و خواندنی

منشا کابوس های شبانه شما در چیست؟

دیدن خواب بیشتر بستگی دارد به اتفاقات روزانه و درگیری های ذهنی ما که تاثیرشان را وقتی مغز در حال استراحت است حس می کنیم، ممکن است از بلندی به زمین بی افتیم یا در آن واحد از محلی به محل دیگر برویم، نکته جالبی که در دیدن خواب وجود دارد این است که وقتی خواب هستیم علی رقم تمام ... ادامه مطلب »

تاثیرات رنگ ها از دیدگاه روانشناسی

انسا نها در طول زندگی خود همواره رنگ های گوناگون را مشاهده می کنند،رنگ ها تاثیرات فراوان در زندگی انسان دارند، با روانشناسی رنگ ها آشنا شوید: در سال ۱۶۶۶، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ‌های قابل رؤیت تجزیه می‌شود. نیوتن همچنین کشف کرد که هر ... ادامه مطلب »