مطالب جالب و خواندنی

تاثیرات رنگ ها از دیدگاه روانشناسی

asgg

انسا نها در طول زندگی خود همواره رنگ های گوناگون را مشاهده می کنند،رنگ ها تاثیرات فراوان در زندگی انسان دارند، با روانشناسی رنگ ها آشنا شوید: در سال ۱۶۶۶، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ‌های قابل رؤیت تجزیه می‌شود. نیوتن همچنین کشف کرد که هر ... ادامه مطلب »